YUKITECH (THAILAND) CO.,LTD. Conveyor, Belt Conveyor, Roller Conveyor, Wire mesh Belt Conveyor,สายพานลำเลียง, ลูกกลิ้งลำเลียง, เครื่องต่อสายพาน,ball

http://www.yukitech.co.th

สวัสดีลูกค้าและผู้สนใจสินค้าในกลุ่ม ฝาปิดลูกกลิ้ง ครับ

       ในปัจจุบันมีการแข่งขันทางธุรกิจที่ต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วน เราจะมากล่าวถึงข้อได้เปรียบคู่แข่งทางธุรกิจของท่านกันครับ "ถ้าเราผลิตลูกกลิ้งใช้เองได้ก็ผลิตลูกกลิ้งขายได้เช่นกัน" ประโยคนี้จะช่วยให้คุณได้เปรียบคู่แข่งของคุณคือ

       1. ทำให้เราลดต้นทุนในการทำ Free roller conveyor ลงไปอีกแทนที่จะซื้อลูกกลิ้งเป็นลูกๆมาประกอบเข้ากับโครงสร้าง

       2. ทำให้เราผลิต Conveyor ได้เร็วขึ้นทำให้เราได้เปรียบคู่แข่งเรื่องระยะเวลาการส่งมอบงานและยังสามารถรับงานด่วนได้อีกด้วยจึงเป็นการเพิ่มช่องทางการขายได้อีกช่องทาง

       3. ทำให้เพิ่มโอกาสทางการขายให้มากขึ้น ในเมื่อต้นทุนเราถูกกว่า เราทำงานได้เร็วกว่า และสามารถทำลูกกลิ้งเป็นลูกๆขายได้ด้วย

       ดังนั้นผมขอสรูปวิธีการผลิตลูกกลิ้งเป็นขั้นตอนตาม file ภาพที่มีให้ ท่านสามารถคลิ๊กขวาและคัดลอกไปได้เลยครับ โดยขอยกเอาการประกอบลูกกลิ้งที่ใช้กันมากในการลำเลียงถังน้ำดื่มและลังเบียร์ตามรถส่งเหล้าเบียร์ซึ่งทำจากท่อ PVC  ให้มาเป็น PVC free rolller  ครับฝาปิดลูกกลิ้ง, plastic end cap roller, ลูกกลิ้งพีวีซี, ฝาปิดfree roller, pvc free roller


 


  


Online: 1 Visits: 292,281 Today: 42 PageView/Month: 384